• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

  • Du må oppgi enkelte personopplysninger for å sende inn dette skjemaet. Eksempler på dette er ditt navn, fødselsnummer, e-postadresse og telefonnummer.
  • Opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne kommunisere med deg, få behandlet din henvendelse, og for at vi skal kunne levere våre tjenester.

Denne erklæringen beskriver hvordan MOVAR IKS (heretter "vi", "oss") behandler personopplysninger som du oppgir i våre digitale skjema. Den følgende teksten forklarer hvordan vi ivaretar ditt personvern, og hvordan vi sørger for at behandlingen utføres etter gjeldende norsk lovverk.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjema gjør det mulig for oss å saksbehandle din henvendelse og yte deg tjenester du har bedt om. Opplysningene du oppgir vil ikke bli brukt til andre formål. Opplysninger om deg og din familie kan også bli innhentet fra offentlige registre (Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret) som en del av skjemautfyllingen. Opplysningene i skjemaet er obligatorisk å oppgi for å kunne benytte skjemaet med mindre annet er angitt, men du har ikke plikt til å benytte våre digitale skjema.

Hjemmel for behandlingen

Vår behandling av personopplysninger utføres for å utøve offentlige oppgaver som vi er pålagt gjennom lov, eller for å kunne utføre oppgaver i allmenhetens interesse (herunder arkivering). I tillegg ber vi om ditt samtykke (til slutt i denne erklæringen).

Lagring av opplysninger

Opplysningene du oppgir i skjema blir lagret i våre arkiv. I våre arkiv blir opplysningene oppbevart så lenge som det er behov for disse for å kunne oppfylle våre lovmessige forpliktelser. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige vil de bli kassert/slettet, gjort anonyme eller gjort uten direkte identifiserende opplysninger.

Opplysninger om din brukerprofil blir lagret våre systemer på ubestemt tid, inntil du selv foretar sletting av din brukerprofil. Brukerprofilen består av: navn, adresse, e-postadresse og telefonnumre.

Sikkerhet

Alle opplysninger du oppgir overføres kryptert fra din enhet til våre systemer. Opplysningene gjøres kun tilgjengelig for personell som har behov for å se disse, nærmere bestemt: arkivpersonell hos oss, saksbehandlere hos oss, og teknisk personell hos oss. Opplysningene oppgis ikke til tredjeparter. Vi gjør også jevnlige risikovurderinger og sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveie, ikke endres og at de er tilgjengelig for våre saksbehandlere. Vi har også plikt til å gi deg beskjed dersom vi skulle oppleve brudd på sikkerheten.

Innsyn, sletting og retting

Du kan når som helst be om å få oppgitt opplysningene vi har registrert om deg. Du kan også be om at opplysninger skal bli slettet, eller korrigert dersom de er uriktige eller mangelfulle. Henvendelser om innsyn og sletting blir vurdert opp mot gjeldende lovverk. Krav om innsyn eller sletting kan bli avvist dersom andre lovpålagte forpliktelser forhindrer oss fra å etterkomme ønsket (f.eks. personopplysningslovens §16-17).

Samtykke og aldersgrense

Ved å akseptere denne erklæringen bekrefter du at du er 13 år eller eldre. Du samtykker også til den beskrevne behandlingen av de opplysninger du oppgir i skjemaet. Dersom du ikke samtykker til dette skal du ikke benytte digitale skjema, og kan isteden henvende deg til oss på annet vis.

Henvendelser

MOVAR IKS
v/ personvernombud
Tykkemyr 2
1597 MOSS
Sentralbord: 69 26 21 10
E-post: movar@movar.no